O časopise

Časopis STROM vznikol v 90. rokoch a v tlačenej podobe sa zasielal poštou stredoškolským a vysokoškolským členom Stromu života. V danom období nebol rozšírený internet a tak bol časopis médiom, pomocou ktorého Kancelária SŽ informovala členov po celom Slovensku o novinkách a aktivitách organizácie. Záujem o časopis bol obrovský a podľa potreby sa robila aj jeho dotlač. 

S rozširovaním internetu a s rozvojom webovej stránky Stromu života prestával mať časopis vo svojej pôvodnej podobe význam. Články o činnosti klubov, ako aj pozvánky na akcie, sa od nového tisícročia uverejňovali priamo na webe. Ďalší obsah sa nedarilo napĺňať a tak časopis prestal vychádzať pravidelne a stal sa z neho občasník. Od roku 2007 sa jeho vydávanie zastavilo úplne.

 

Naše odhodlanie mať vlastný časopis však napriek tomu pretrvalo. Vedeli sme, že webová stránka Stromu života obsahovala články najmä pre vedúcich klubov (učiteľov) a len z času na čas aj pre mládežníkov. V septembri 2013 sme to vďaka finančnej podpore z Deutsche Bundesstiftung Umwelt a v spolupráci s Grüne Liga Berlin e.V. skúsili s časopisom STROM znova. Každé číslo bolo tematicky zamerané a celý jeho obsah bol určený priamo pre študentov. Články, ktoré sa v časopise nachádzali nazerali na bežné témy optikou kvality života a životného prostredia, pričom postupne pribudli aj videorubriky. O dva roky neskôr mal už časopis stabilizovanú štruktúru a my sme boli pripravení rozšíriť rodinu stromáckych redaktorov aj o mladých ľudí so zápalom pre zlepšovanie sveta okolo nás. Začali sme s tým pokusne na jar v roku 2015 a následne od septembra boli už takéto príspevky v každom čísle samozrejmosťou. 

Ďalšia významná zmena v živote časopisu sa udiala v júni 2019. Nakoľko sme verili, že sa nájde dostatok mladých, talentovaných ľudí, pre ktorých bude práca v redakcii zaujímavou výzvou, rozhodli sme sa odovzdať ho do rúk tímu dobrovoľníkov. Samotní študenti tak okrem písania článkov, zastrešujú aj výber tém, grafiku, či jazykové korektúry. K dispozícii majú online nástroj v podobe virtuálnej redakcie, ktorý sa bežne využíva v moderných firmách. V rámci tohto priestoru môžu vytvárať príspevky, zdieľať svoje názory alebo si prácu na článkoch medzi sebou posúvať. 

Chceš sa do redakčného tímu pridať aj ty? Tak ani sekundu neváhaj! Či už rád píšeš, fotíš, filmuješ, opravuješ gramatické prešľapy alebo sú tvojím rajónom grafické programy... radi ťa privítame.

PRIDAJ SA K NÁM

Časopis STROM
Vydáva: Kancelária Stromu života, o.z., Jelenia 7, 81105 Bratislava
IČO: 00587010
Kontakt: 0948 525 885, [email protected]
Šéfredaktor: Ing. Jozef Kahan, PhD.
Editorky: Mgr. Zuzana Káčeriková, Tereza Bašteková
Autori: Denis Blaho, Ivana Kostanjevcová, Frederika Lovászová, Karolína Pavlíková, Diana Sabovčíková, Samuel Tomáš, Jana Vrťová, Ivana Zátopková, Emma Zoboková, Khushi Mittal, Kvetka Hašáková, Eva Dohnalová, Miška Kotálová
Grafická úprava: Denis Blaho, Klára Kapustová, Nikola Kubovčíková 
Ilustrácie: Katarína Slaninková, Eniac
Periodicita vydávania: mesačník, časopis vychádza počas školského roka - od septembra do júna
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a obrazové materiály sa nevracajú. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je nezákonné.

 

Časopis STROM je vydávaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V roku 2019 časopis finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje